Omijanie systemów bezpieczeństwa

Zmiany lub wyłączenie systemów bezpieczeństwa wymaga uzyskania autoryzacji

  • Rozumiem i używam sprzętu bezpieczeństwa i procedur które są właściwe dla mojego zadania
  • Uzyskuje autoryzacje przed:
    • Wyłączaniem lub zmianą sprzętu bezpieczeństwa
    • Odchyleniem od procedur
    • Przekraczaniem bariery