Bezpieczne podnoszenia mechaniczne

Planuj operacje podnoszenia i kontroluj obszar

  • Potwierdzam, że sprzęt i ładunek zostały sprawdzone i nadają się do przeznaczonego celu
  • Obsługuję tylko sprzęt, do którego jestem uprawniony
  • Ustanawiam i przestrzegam barier i stref wykluczenia
  • Nigdy nie chodzę pod zawieszonym ładunkiem