Sikre mekaniske løft

Planlegg løfteoperasjoner og ha kontroll på området

  • Jeg bekrefter at utstyret og lasten har blitt inspisert og er egnet for den aktuelle bruken
  • Jeg opererer kun utstyr som jeg er kvalifisert til å operere
  • Jeg etablerer og respekterer avsperrede områder og ekskluderingssoner
  • Jeg går aldri under hengende last