Isolering av energi

Verifiser at energi er fjernet eller isolert før arbeidet starter

  • Jeg har identifisert alle energikilder
  • Jeg bekrefter at farlige energikilder har blitt isolert, avlåst og merket
  • Jeg har sjekket at energien er fjernet, eller forsvarlig isolert, og testet om det er restenergi i systemet