Arbeidsgodkjennelse

Arbeid med gyldig arbeidstillatelse når dette er påkrevd

  • Jeg har forsikret meg om det er nødvendig med arbeidstillatelse
  • Jeg er autorisert til å utføre arbeidet
  • Jeg forstår arbeidstillatelsen
  • Jeg bekrefter at risikoen er under kontroll og at det er trygt å starte
  • Jeg stopper og revurderer risikoen dersom det oppstår endringer i arbeidsforholdene