Arbeidsgodkjennelse

Arbeid med gyldig arbeidstillatelse når dette er påkrevd

  • Jeg har forsikret meg om det er nødvendig med arbeidstillatelse
  • Jeg er autorisert til å utføre arbeidet
  • Jeg forstår arbeidstillatelsen
  • Jeg bekrefter at risikoen er under kontroll og at det er trygt å starte
  • Jeg stopper og revurderer risikoen dersom det oppstår endringer i arbeidsforholdene

Alltid sikker: Assosierte læringspakker

Related learning package

Q1 Forebygge storulykker

Related learning package

Q2 Prevent personal injuries

Related learning package

Q3 Hindre fallende gjenstander

Related learning package

Q4 Arbeidsmiljø og helse