Varmt arbeid

Ha kontroll på brennbart materiale og tennkilder

 • Jeg identifiserer og kontrollerer tennkilder
 • Før oppstart av varmt arbeid:
  • Jeg bekrefter at brennbart materiale har blitt fjernet eller isolert
  • Jeg innhenter tillatelse
 • Før jeg starter varmt arbeid i farlig område, bekrefter jeg at:
  • Det er utført gassmåling
  • Gass blir monitorert kontinuerlig