I skuddlinjen

Hold deg selv og andre utenfor «skuddlinjen»

 • Jeg posisjonerer meg for å unngå:
  • Bevegelige objekter
  • Kjøretøy
  • Frigjøring av trykk
  • Fallende gjenstander
 • Jeg etablerer og respekterer avsperrede områder og ekskluderingssoner
 • Jeg tar aksjon for å sikre løse og mulig fallende gjenstander