Entring

Innhent godkjennelse før entring

  • Jeg bekrefter at energikilder er isolert
  • Jeg bekrefter at atmosfæren har blitt testet og blir monitorert
  • Jeg sjekker og benytter pusteluft nårdet er krav om dette
  • Jeg bekrefter at det er entringsvakt til stede
  • Jeg bekrefter at en redningsplan er etablert
  • Jeg har innhentet tillatelse til å entre