Entring

Innhent godkjennelse før entring

  • Jeg bekrefter at energikilder er isolert
  • Jeg bekrefter at atmosfæren har blitt testet og blir monitorert
  • Jeg sjekker og benytter pusteluft nårdet er krav om dette
  • Jeg bekrefter at det er entringsvakt til stede
  • Jeg bekrefter at en redningsplan er etablert
  • Jeg har innhentet tillatelse til å entre

Alltid sikker: Assosierte læringspakker

Related learning package

Q2 Unngå personskader

Related learning package

Q4 Arbeidsmiljø og helse