Ograniczona przestrzeń

Uzyskaj zezwolenie przed wejściem do zamkniętej przestrzeni

  • Potwierdzam, że źródła energii są odizolowane
  • Potwierdzam, że atmosfera została przetestowana i jest monitorowana
  • Sprawdzam i używam aparatu oddechowego w razie potrzeby
  • Potwierdzam, obecność asystenta
  • Potwierdzam, że plan ratunkowy jest na miejscu
  • Otrzymuję upoważnienie do wejścia