Gorąca praca

Kontroluj źródła łatwopalne i źródła zapłonu

 • Identyfikuję i kontroluję źródła zapłonu
 • Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy na gorąco:
  • Potwierdzam, że materiał łatwopalny został usunięty lub odizolowany
  • Otrzymuję autoryzację
 • Przed rozpoczęciem pracy na gorąco w strefie niebezpiecznej potwierdzam:
  • Zakończono test gazu
  • Gaz będzie monitorowany na bierząco